Steve Nyberg

Mer åt alla! (text)


2-färgs screentryck, poster 64x45 cm.
350 SEK