Steve Nyberg
"Someday when you are older", fanzine

"Someday when you are older", fanzine


En serie gjord som följetång på instagram, nu i fanzineformat! Om en gumma som promenerar på en strand.

12 sidor, färg. A5.
40 SEK